IP3000 ตู้สาขาโทรศัพท์IP 3000   FORTH  IP-3000 PABX IP3000 ตู้สาขาโทรศัพท์IP 3000   FORTH  IP-3000 PABX IP3000 ตู้สาขาโทรศัพท์IP 3000   FORTH  IP-3000 PABX
หมวดหมู่สินค้า: ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH
รหัส : IP3000
FORTH IP- 3000 The Next Generation IP-PBXจากตู้ชุมสายโทรศัพท์ FORTH DLCถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PBXที
ราคา 0.00 บาท

02 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 1548 ผู้ชม

FORTH IP- 3000

The Next Generation IP-PBX
จากตู้ชุมสายโทรศัพท์ FORTH DLC
ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PBX
ที่สามารถรองรับการใช้งาน
โทรศัพท์ภายในองค์กรขนาดใหญ่
ได้มากถึง 3,840 Ports ...
FORTH IP-3000
จากตู้ชุมสายโทรศัพท์ Digital Loop Carrier (DLC) ความภูมิใจ ของคนไทย ที่เรา ทีมวิจัยพัฒนา บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และผลิตชุมสายโทรศัพท์ เป็นรายแรก และรายเดียวของประเทศ โดยได้รับความไว้ วางใจจาก บมจ. ทีโอที ให้ทำการติด ตั้ง เพื่อให้บริการ โทรศัพท์พื้นฐาน ทั้งในเขตนครหลวง และเขตภูมิภาค ทั่วประเทศแล้วกว่า 30,000 คู่สาย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ถูกถ่ายทอดมาเป็น สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ที่สามารถรองรับการใช้งาน โทรศัพท์ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ได้มากถึง 3,840 Ports ที่เป็นระบบเดียวกัน และไม่ถูกจำกัดคู่สาย ในการสนทนาที่พร้อมกัน
FORTH IP-3000 มีจุดเด่นที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ด้วยสายใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable) เพื่อเชื่อมต่อและขยายขนาดคู่สาย เป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ระบบเดียวกัน สามารถต่อได้ทั้งแบบ วงกลม (Ring) แบบกระจายจากศูนย์กลาง (Star) และแบบพ่วงต่อกันไป (Chain) ทำให้ง่ายในการออกแบบติดตั้ง ให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ของลูกค้า IP-3000 ถูกออกแบบมา ให้สามารถรองรับระบบ Voice Over IP และสามารถติดตั้ง ระบบสำรองทดแทนทั้งในส่วนประมวลผล และระบบกำลังไฟ (CPU and Power supply Redundant) เช่นเดียวกับ มาตราฐานชุมสายโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
IP-3000 ถูกออกแบบขึ้น ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ด้วยการทำงานของ หน่วยประมวลผล RISC CPU 32 bits FPGA และ DSP array เพื่อประมวลผลสัญญาณเสียง จำนวนมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด IP-3000 จึงสามารถรองรับ การทำงานในระบบขนาดใหญ่ ได้ถึง 3,840 Ports โดยไม่ว่าจะเชื่อมต่อกันอย่างไร ด้วยสายใยแก้วนำแสง ก็มองว่าเป็นระบบเดียวกัน ทำให้ง่ายในการใช้งาน ไม่ต้องตัดโคดนำ ให้ยุ่งยากแก่การจดจำอีกต่อไป และด้วยระบบ ประมวลผลสัญญาณเสียงอัจฉริยะของ IP-3000 ยังสามารถ ทำงานเป็น ระบบตอบรับ โทรศัพท์ อัตโนมัติ (OGM, Voice Mail , IVR) ได้ถึง 512 ชุดพร้อมๆ กัน
นอกจากนี้ IP-3000 ยังสามาถให้บริการ High Speed Internet ADSL2+ ได้ภายในตู้เดียวกัน และสามารถเชื่อมต่อระหว่างสาขา ด้วย ระบบ Internet Protocal (IP) Network ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย ในการโทรศัพท์ผ่านไปบนระบบ IP Network ได้
FORTH คือผู้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระดับองค์กรเป็นครั้งแรก IP-3000 จึงเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ ที่สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ ระบบอินเตอร์เนต และระบบ LAN คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธภาพสูงสุด เหมาะกับหน่วยงานที่ต้องการติดตั้ง ระบบ Call center, องค์กรบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อพาร์ตเมนต์ และ โรงแรมชั้นนำต่างๆ
High Available
FORTH IP-3000 ถูกออกแบบมาให้สามารถ ทำงานได้อย่างตลอดต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็น การถอดเปลี่ยนแผงวงจรต่างๆ ทำได้โดยไม่ต้องปิดระบบ (Hot swap) , มีระบบการทำงานทดแทน (Redundant) ทำได้ทุกแผงวงจร ทั้งระบบ CPU หรือ Fiber optic Link ที่สามารถติดตั้งใช้งาน ได้มากกว่า 1 การ์ด เพื่อเป็นระบบทดแทน กรณีแผงวงจรหลักทำงานไม่ได้ หรือถูกถอดออก ระบบแผงวงจรสำรอง จะทำงานแทนได้ทันที โดยไม่มีการหยุดชะงัก ของการให้บริการทุกประเภท นอกจากนี้ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) ของ IP-3000 ก็ยังเป็นระบบ Load Balance โดยสามารถติดตั้งระบบ Power Supply เพิ่มเติมได้หลายๆ ชุด เพื่อเสริมการทำงาน และรองรับการทำงานทดแทนระบบหลัก ถ้าชุดใดชุดหนึ่งเสีย หรือถูกถอดออก (ถ้าในระบบที่ต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่าย อาจจะติดตั้งระบบต่างๆ CPU, Fiber optic Link หรือ Power supply เพียงชุดเดียว ระบบก็ยังทำงานได้ตามปกติ )
ซึ่งระบบ Redundant และ Hot swap นี้ จะมีในตู้สาขาโทรศัพท์ จากต่างประเทศในรุ่นที่มีราคาสูงๆ เท่านั้น FORTH IP-3000 คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบแรกของไทย ที่มีความสามารถเช่นนี้ เพื่อรองรับองค์กร ที่ต้องการตู้สาขาโทรศัพท์ ที่มีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูง
Advanced Voice Processing
ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบแผงวงจรด้วย FPGA ความหนาแน่นสูงที่ Forth IP-3000 เริ่มทำมาใช้ในตู้สาขาเป็นครั้งแรก แผงวงจร Voice processing card นี้จึงสามารถทำงานเป็นระบบตอบรับระบบเสียงต่างๆได้ถึง 32 สายพร้อมๆกันต่อหนึ่งการ์ด และสามารถเพิ่มเติมได้หลายๆ การ์ดจนสามารถให้บริการระบบเสียงตอบรับ เต็มระบบสูงสุดที่ 512 สายพร้อมๆกัน โดยระบบเสียงตอบรับนี้ สามารถตั้งโปรแกรมการใช้งาน เป็นเมนูซับซ้อนได้อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้บริการ เป็นระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Outgoing Message : OGM) หรือการทำงานเป็นระบบฝากข้อความ (Voice mail ) หรือการทำงานเป็นระบบ Audio Text ที่สามารถให้บริการข้อมูลทางเสียง ของสินค้าหรือบริการได้กว่า 500 เมน ูและสามารถบันทึกเสียงตอบรับได้หลายภาษา นอกจากนี้ด้วยระบบ High speed Chipsets ระบบเสียงที่ใช้จึงไม่มีการบีบอัดคุณภาพเสียง คุณภาพเสียงจึงชัดเจนมากที่สุด สามารถนำมาใช้ในระบบ Call center ที่ต้องการคุณภาพเสียงตอบรับที่มีคุณภาพชัดเจน และยังสามารถอัดเสียงสนทนา ของพนักงานขณะคุยกับลูกค้า ซึ่งหัวหน้างานสามารถเรียกข้อมูลผ่านระบบ LAN ในการค้นหาและเรียกฟังบนคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการเก็บข้อมูลเสียงจะบันทึกลงใน Compact Flash Memory Card โดยความยาวของเสียงที่บันทึก จะขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยความจำของ Compact Flash Memory Card นั้นๆ เช่น Compact Flash Memory Card ขนาด 1GB สามารถบันทึกเสียงได้ถึง 36 ชั่วโมง
IP-3000
The Next Generation IP-PBX
จากตู้ชุมสายโทรศัพท์ FORTH DLC
ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PBX
ที่สามารถรองรับการใช้งาน
โทรศัพท์ภายในองค์กรขนาดใหญ่
ได้มากถึง 3,840 Ports ...
FORTH IP-3000
จากตู้ชุมสายโทรศัพท์ Digital Loop Carrier (DLC) ความภูมิใจ ของคนไทย ที่เรา ทีมวิจัยพัฒนา บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และผลิตชุมสายโทรศัพท์ เป็นรายแรก และรายเดียวของประเทศ โดยได้รับความไว้ วางใจจาก บมจ. ทีโอที ให้ทำการติด ตั้ง เพื่อให้บริการ โทรศัพท์พื้นฐาน ทั้งในเขตนครหลวง และเขตภูมิภาค ทั่วประเทศแล้วกว่า 30,000 คู่สาย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ถูกถ่ายทอดมาเป็น สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ที่สามารถรองรับการใช้งาน โทรศัพท์ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ได้มากถึง 3,840 Ports ที่เป็นระบบเดียวกัน และไม่ถูกจำกัดคู่สาย ในการสนทนาที่พร้อมกัน
FORTH IP-3000 มีจุดเด่นที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ด้วยสายใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable) เพื่อเชื่อมต่อและขยายขนาดคู่สาย เป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ระบบเดียวกัน สามารถต่อได้ทั้งแบบ วงกลม (Ring) แบบกระจายจากศูนย์กลาง (Star) และแบบพ่วงต่อกันไป (Chain) ทำให้ง่ายในการออกแบบติดตั้ง ให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ของลูกค้า IP-3000 ถูกออกแบบมา ให้สามารถรองรับระบบ Voice Over IP และสามารถติดตั้ง ระบบสำรองทดแทนทั้งในส่วนประมวลผล และระบบกำลังไฟ (CPU and Power supply Redundant) เช่นเดียวกับ มาตราฐานชุมสายโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
High Technology
IP-3000 ถูกออกแบบขึ้น ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ด้วยการทำงานของ หน่วยประมวลผล RISC CPU 32 bits FPGA และ DSP array เพื่อประมวลผลสัญญาณเสียง จำนวนมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด IP-3000 จึงสามารถรองรับ การทำงานในระบบขนาดใหญ่ ได้ถึง 3,840 Ports โดยไม่ว่าจะเชื่อมต่อกันอย่างไร ด้วยสายใยแก้วนำแสง ก็มองว่าเป็นระบบเดียวกัน ทำให้ง่ายในการใช้งาน ไม่ต้องตัดโคดนำ ให้ยุ่งยากแก่การจดจำอีกต่อไป และด้วยระบบ ประมวลผลสัญญาณเสียงอัจฉริยะของ IP-3000 ยังสามารถ ทำงานเป็น ระบบตอบรับ โทรศัพท์ อัตโนมัติ (OGM, Voice Mail , IVR) ได้ถึง 512 ชุดพร้อมๆ กัน
นอกจากนี้ IP-3000 ยังสามาถให้บริการ High Speed Internet ADSL2+ ได้ภายในตู้เดียวกัน และสามารถเชื่อมต่อระหว่างสาขา ด้วย ระบบ Internet Protocal (IP) Network ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย ในการโทรศัพท์ผ่านไปบนระบบ IP Network ได้
FORTH คือผู้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระดับองค์กรเป็นครั้งแรก IP-3000 จึงเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ ที่สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ ระบบอินเตอร์เนต และระบบ LAN คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธภาพสูงสุด เหมาะกับหน่วยงานที่ต้องการติดตั้ง ระบบ Call center, องค์กรบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อพาร์ตเมนต์ และ โรงแรมชั้นนำต่างๆ
High Available
FORTH IP-3000 ถูกออกแบบมาให้สามารถ ทำงานได้อย่างตลอดต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็น การถอดเปลี่ยนแผงวงจรต่างๆ ทำได้โดยไม่ต้องปิดระบบ (Hot swap) , มีระบบการทำงานทดแทน (Redundant) ทำได้ทุกแผงวงจร ทั้งระบบ CPU หรือ Fiber optic Link ที่สามารถติดตั้งใช้งาน ได้มากกว่า 1 การ์ด เพื่อเป็นระบบทดแทน กรณีแผงวงจรหลักทำงานไม่ได้ หรือถูกถอดออก ระบบแผงวงจรสำรอง จะทำงานแทนได้ทันที โดยไม่มีการหยุดชะงัก ของการให้บริการทุกประเภท นอกจากนี้ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) ของ IP-3000 ก็ยังเป็นระบบ Load Balance โดยสามารถติดตั้งระบบ Power Supply เพิ่มเติมได้หลายๆ ชุด เพื่อเสริมการทำงาน และรองรับการทำงานทดแทนระบบหลัก ถ้าชุดใดชุดหนึ่งเสีย หรือถูกถอดออก (ถ้าในระบบที่ต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่าย อาจจะติดตั้งระบบต่างๆ CPU, Fiber optic Link หรือ Power supply เพียงชุดเดียว ระบบก็ยังทำงานได้ตามปกติ )
ซึ่งระบบ Redundant และ Hot swap นี้ จะมีในตู้สาขาโทรศัพท์ จากต่างประเทศในรุ่นที่มีราคาสูงๆ เท่านั้น FORTH IP-3000 คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบแรกของไทย ที่มีความสามารถเช่นนี้ เพื่อรองรับองค์กร ที่ต้องการตู้สาขาโทรศัพท์ ที่มีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูง
Advanced Voice Processing
ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบแผงวงจรด้วย FPGA ความหนาแน่นสูงที่ Forth IP-3000 เริ่มทำมาใช้ในตู้สาขาเป็นครั้งแรก แผงวงจร Voice processing card นี้จึงสามารถทำงานเป็นระบบตอบรับระบบเสียงต่างๆได้ถึง 32 สายพร้อมๆกันต่อหนึ่งการ์ด และสามารถเพิ่มเติมได้หลายๆ การ์ดจนสามารถให้บริการระบบเสียงตอบรับ เต็มระบบสูงสุดที่ 512 สายพร้อมๆกัน โดยระบบเสียงตอบรับนี้ สามารถตั้งโปรแกรมการใช้งาน เป็นเมนูซับซ้อนได้อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้บริการ เป็นระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Outgoing Message : OGM) หรือการทำงานเป็นระบบฝากข้อความ (Voice mail ) หรือการทำงานเป็นระบบ Audio Text ที่สามารถให้บริการข้อมูลทางเสียง ของสินค้าหรือบริการได้กว่า 500 เมน ูและสามารถบันทึกเสียงตอบรับได้หลายภาษา นอกจากนี้ด้วยระบบ High speed Chipsets ระบบเสียงที่ใช้จึงไม่มีการบีบอัดคุณภาพเสียง คุณภาพเสียงจึงชัดเจนมากที่สุด สามารถนำมาใช้ในระบบ Call center ที่ต้องการคุณภาพเสียงตอบรับที่มีคุณภาพชัดเจน และยังสามารถอัดเสียงสนทนา ของพนักงานขณะคุยกับลูกค้า ซึ่งหัวหน้างานสามารถเรียกข้อมูลผ่านระบบ LAN ในการค้นหาและเรียกฟังบนคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการเก็บข้อมูลเสียงจะบันทึกลงใน Compact Flash Memory Card โดยความยาวของเสียงที่บันทึก จะขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยความจำของ Compact Flash Memory Card นั้นๆ เช่น Compact Flash Memory Card ขนาด 1GB สามารถบันทึกเสียงได้ถึง 36 ชั่วโมง
Fiber Optic Cable Link
ในระบบตู้สาขาขนาดใหญ่ๆ การติดตั้งตู้สาขาไว้ที่จุดเดียว แล้วกระจาย สายทองแดงไปจุดต่างๆ นั้น จะเสียค่าใช้จ่าย และไม่สะดวก ในการติดตั้งเป็นอย่างมาก Forth IP-3000 สามารถติดตั้งตู้ย่อยๆ กระจายไปตามตึกที่ใกล้ๆ กับผู้ใช้บริการ แล้วเชื่อมต่อระหว่างตู้ด้วยสาย สายไฟเบอร์ออฟติก ที่มีราคาถูกกว่าสายโทรศัพท์เป็นอย่างมาก โดยสายไฟเบอร์ออฟติก หนึ่งเส้น จะสามารถรับส่งสัญญาน ได้มากกว่าสายทองแดงนับแสนเท่า และยังมีราคาถูกกว่ามาก นับเป็นการประหยัดค่าสายทองแดง ที่ต้องทำการเชื่อมต่อ ระหว่างตึก ได้อย่างมหาศาล
การเชื่อมต่อจากตู้หลัก (COT) ไปยังตู้ย่อย (RT) ได้สูงสุด 16 RT ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง 30-80 กม. โดยสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบทั้งระบบ Double Ring ,Chain ,Tree โดยสามารถมีระบบ Redundancy ทั้งระบบการ์ด และสายไฟเบอร์ออปติกหลายๆ ชุด เพื่อป้องกันสายใดสายหนึ่ง หรือการ์ดใดการ์ดหนึ่งเสียหาย หรือถูกถอดออก ระบบก็ยังทำงานได้โดยไม่หยุดชะงัก
FORTH IP-3000 เป็นตู้สาขาระบบแรกของไทย ที่สามารถออกแบบวงจร การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกได้ภายในตู้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Fiber Optic Modem จากภายนอก อีกทั้งยังคงรองรับการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เหมือนเป็นระบบเดียวกัน และยังไม่จำกัดคู่สนทนา (Non Blocking) อีกด้วย ซึ่งการเชื่อมต่อด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก นี้ หากเป็นตู้สาขาอื่นๆ จะใช้วิธีการแปลงจาก E1 เป็น Fiber optic โดยใช้ Fiber Optic Modem (FOM) ภายนอกที่มีราคาค่อนข้างแพง อีกทั้งยังจำกัดคู่สนทนาเพียง 30 Channels ในระบบ E1 เท่านั้น ซึ่งอาจจะอ้างว่าเป็นระบบ Non blocking โดยต้องโทรภายในตู้เดียวกันเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ระบบ Non Blocking อย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจาก FORTH IP-3000 ที่เป็นระบบ Fully Non Blocking ทั้งระบบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
Broadband ADSL Card
FORTH IP-3000 ยังเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ระบบแรกของโลก ที่รองรับการให้บริการ High Speed Internet (ADSL 2+) ความเร็วสูงสุด 28Mbps ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา โดยการเพิ่มแผงวงจร IPS-ADSL2+ ภายในตู้ ซึ่งจะสามารถให้บริการ Broadband Internet และโทรศัพท์ธรรมดา ภายในสายโทรศัพท์เส้นเดียวกัน Forth IP-3000 จึงเหมาะสำหรับใช้งานในโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ชั้นนำ และสถานประกอบการต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบสื่อสาร Internet ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ในระยะทางไกลได้ถึง 3 กม.
High Quality SLIC card
FORTH IP-3000 ยังเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ระบบแรกของไทย ที่ได้นำ Chip sets ของระบบชุมสายโทรศัพท์มาใช้งาน ทำให้สามารถตรวจเช็คตัวเอง (Self diagnostic) และยังสามารถตรวจสอบสภาพสายโทรศัพท์ได ้ตามมาตราฐาน Telcordia GR-844 โดยการ์ดสายใน IP-3000 จะใช้ไฟ -48V โดยระบบจะปรับระดับกระแสไฟ โดยอัตโนมัติตามความยาวสาย จึงทำให้มีคุณภาพเสียงชัดเจน ตลอดระยะทางไกลถึง 5-7 กม.
NMS MONITOR SYSTEM
IP-3000 สามารถตรวจสอบการทำงานของทั้งระบบ ทั้งตู้ศูนย์กลาง (COT) และตู้ปลายทาง(RT) ด้วยโปรแกรม NMS ทำให้สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของการ์ดต่างๆ ภายในได้ทั้งหมด สามารถ Alarm แจ้งปัญหา หรือจุดเสียของระบบได้อย่างง่ายดาย
Computer Telephony Integration (CTI)
IP-3000 มีระบบเชื่อมต่อกับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งานระบบโทรศัพท์ เช่น
โทรออกโดยการค้นหาชื่อจาก PC (Call by name)
เก็บประวัติการโทรออก (Call Logging)
บันทึกเสียงสนทนา (Call recording)
โชว์หน้าต่างแสดงรายละเอียดผู้โทรเข้า
(Incoming Call Popup)
แสดงสถานะการทำงาน สั่งงานโอนสายผ่านหน้าจอ
(Visual Call Control)
Features
Out Going Message : OGM
สามารถตอบรับอัตโนมัติสายนอกในเวลาเดียวกันได้ถึง 32 ชุดพร้อมกันต่อการ์ด สามารถเพิ่มได้สูงสุด 512 ชุด
Call Screen
ทุกหมายเลขสายในสามารถเปิดให้บริการระบบ Call Screen เพื่อตรวจสอบสายที่โทรเข้ามาก่อนการรับสายได
Multi Language
รองรับการใช้งานได้ทุกภาษา โดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเสียงได้ง่ายโดยใช้ File เสียงจาก Computer นำมาใส่ในการ์ด
15 Lines Conference
สามารถประชุมสายพร้อมกันได้สูงสุดถึง 15 สาย และสามารถจัดกลุ่มการประชุมได้ถึง 5 กลุ่ม สามารถเพิ่มจำนวนได้โดยการเพิ่มการ์ด VM
Perfect Voice Mail
ทุกหมายเลขสายในสามารถเปิดให้บริการระบบ Voicemail ได้ ซึ่งสามารถบันทึกเสียงได้สูงสุดเท่ากับความจุของ CF Card ที่ใช้
4 Company
ภายในการ์ด Voicemail 1 การ์ด สามารถรองรับการแบ่งการใช้งานเสียงตอบรับได้สูงสุด 4 บริษัท
Caller ID
แสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งสายในและสายนอก
Least Cost Routing
เลือกเส้นทางในการโทรออกอัตโนมัติ
Hot Swap
เปลี่ยนแผงวงจรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องปิดระบบ
Account Code
สามารถสร้าง Account ได้สูงสุด 10,000 Account
Class of Service
ความสามารถในการโทรออก 20 ระดับ
Credit Control
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการโทรออกอัตโนมัติ
Wake up Call
ระบบการตั้งเวลาปลุกไปยังหมายเลขภายใน
Redundancy
2 CPU, 2 Power, 2 Fiber Link
Other useful function
สามารถออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ได้สมบูรณ์แบบ
Smart Digital Key Telephone
สามารถใช้ Key Telephone - SDK-20 ได้สูงสุดถึง 80 เครื่อง
Billing System
รองรับการใช้งานระบบเติมเงิน สามารถควบคุมการทำงานของ Account และ Class of Service ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง Print Report ได้อย่างง่ายดาย
Monitor System
ตรวจสอบการทำงานได้ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น COT และ RT รวมทั้งยังสามารถเข้าไปตรวจสอบการ์ดต่างๆภายในได้ทั้งหมด
Configuration
การโปรแกรมการทำงานของระบบ ใช้ SOFTWARE สำหรับโปรแกรมผ่านทาง Computer
MAXIMUM CAPACITY
การเชื่อมต่อ สูงสุด
จำนวนสายใน (Extension)
3,840 Ports
จำนวนสายนอก (CO. line)
3,840 Ports
ADSL2+
3,840 Ports
ISDN E1 PRI
16 E1
การติดตั้งกระจายตู้ COT, RT
16 RT (RT ละ 240 Ports)
Digital Key Telephone
80 sets
Voice Processing
(OGM,VM,IVR)
32 channel / card
ทั้งระบบสูงสุด 512 channel
VoIP Trunk Card
70-330 channel / card
(G.723,G.729,G.711)
* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

                   

 

สนใจสินค้า ติดต่อ    
ฝ่ายขาย สาขารังสิต    
โทร :    0-2996-2636-9,082-450-0417-8
     

 

 

  E-mail : sales@pathumdesign.net , supoht@pathumdesign.net
  Line ID : cctvplaza1 , pathumdesign , salesps
  Wechat : Pathumdesign 
  Facebook.com / Pathumdesign

 

เว็บไซต์ : www.psitmart.com
  www.pathumdesign.net
  www.pathumdesign.com
  www.cctvplaza1.com
  www.cctvsquare.com
  www.isystemsoftware.com
  www.taradcctv.com