ประกาศเสียงตามสาย TOA

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WM-5320 The WM-5320 lavalier wireless microphone has been manufactured for use with a UHF system. It employs an omni-directional electret condenser m
  จาก 5,170.00 บาท
  ราคา 5,170.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   768

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WM-5270 The WM-5270 Wireless Microphone employs a dynamic microphone capsule with high input handling capacity and is suitable for vocal application
  จาก 8,770.00 บาท
  ราคา 8,770.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   768

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WM-4300 c04 wireless microphone DescriptionThe WM-4300 lavalier wireless microphone has been manufactured for use with a UHF system. It incorporates
  จาก 10,430.00 บาท
  ราคา 10,430.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   734

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WM-4210 Wireless Microphone The WM-4210 Wireless Microphone employs a dynamic microphone element and is suitable for vocal applications. One frequen
  จาก 6,260.00 บาท
  ราคา 6,260.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   698

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TOA WM-4200 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือย่าน UHF Vocal Wireless Microphones (ไมค์ลอยสำหรับงานร้องเพลง) UHF Hand-held Wireless Microphone The WM-4200 Wir
  จาก 9,040.00 บาท
  ราคา 9,040.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   732

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WM-2110 01ER TOA's WM-2110 is a Desk-top Transmitter designed to use 470 MHz band radio signals.  Specification  *0 dB = 1 V Power Source 230 V A
  จาก 10,570.00 บาท
  ราคา 10,570.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   691

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WM-2100 01 TOA's WM-2100 is a Portable Transmitter designed to use 470 MHz band radio signals. An optional microphone (not supplied with the unit) is
  จาก 9,240.00 บาท
  ราคา 9,240.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   655

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WD-4800 ER The TOA Wireless Antenna Distributor WD-4800 is designed to be used in conjunction with VHF/UHF band system. It comes with two channels, i
  จาก 9,770.00 บาท
  ราคา 9,770.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   701

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WA-1822C H The TOA WA-1822C is a portable cassette meeting amplifier rated at 20 W output. It has an internal cassette deck and can accept up to two
  จาก 15,650.00 บาท
  ราคา 15,650.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   703

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WA-1822 H The TOA WA-1822 is a portable meeting amplifier that can accept up to two optional wireless tuner modules (WTU-4800, WTU-3800) of UHF and V
  จาก 11,940.00 บาท
  ราคา 11,940.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   719

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  B = 1 V Power Source 24 V DC (operating range: 20 - 40 V DC)M3.5 screw terminal, distance between barriers: 8.8 mm Current Consumption Under 2 A (
  จาก 35,740.00 บาท
  ราคา 35,740.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   810

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VX-2000DS The VX-2000DS Emergency Power Supply Unit supplies the DC power to each equipment in the VX-2000 system by connecting the VX-200PS Power Su
  จาก 23,830.00 บาท
  ราคา 23,830.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   756