ประกาศเสียงตามสาย TOA

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VX-2000 The VX-2000 System Manager is an input matrix unit that assigns input signals to 4 audio buses, and functions as the VX-2000 system's main co
  จาก 57,730.00 บาท
  ราคา 57,730.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   723

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1020 Used in conjunction with the V-1069 data receiver, the VR-1020 remote microphone permits broadcast to up to 20 zones plus all-call control.
  จาก 31,430.00 บาท
  ราคา 31,430.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   774

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1010 Used in conjunction with the V-1069 data receiver, the VR-1010 remote microphone permits broadcast to up to 10 zones plus all-call control.
  จาก 28,030.00 บาท
  ราคา 28,030.00 บาท

   12 ก.พ. 2562

   747

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1005 Used in conjunction with the V-1000 series power amplifiers, the VR-1005 permits broadcast to up to 5 zones plus all-call control. Specifica
  จาก 22,940.00 บาท
  ราคา 22,940.00 บาท

   12 ก.พ. 2562

   704

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1001B The TOA Paging Microphone VR-1001B has a unidirectional dynamic microphone element and a press-to- talk switch. It is designed for use with
  จาก 6,100.00 บาท
  ราคา 6,100.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   714

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2421 The VP-2421 Power Amplifier features a 420 W-by-1 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel. Specific
  จาก 27,490.00 บาท
  ราคา 27,490.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   710

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2241 The VP-2241 Power Amplifier features a 240 W-by-1 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel. Specific
  จาก 18,880.00 บาท
  ราคา 18,880.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   458

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2064 The VP-2064 Power Amplifier features a 60 W-by-4 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel. Specifica
  จาก 19,240.00 บาท
  ราคา 19,240.00 บาท

   17 ม.ค. 2562

   868

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2122 The VP-2122 Power Amplifier features a 120 W-by-2 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel.  Specifi
  จาก 19,240.00 บาท
  ราคา 19,240.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   724

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1361 301H The VP-1361(301H) power amplifier can be used for rack-mount application. Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50/
  จาก 44,690.00 บาท
  ราคา 44,690.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   778

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1241 301H The VP-1241(301H) power amplifier can be used for rack-mount application. Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50/
  จาก 29,560.00 บาท
  ราคา 29,560.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   718

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1121 301H The VP-1121(301H) power amplifier can be used for rack-mount application. Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50/6
  จาก 21,790.00 บาท
  ราคา 21,790.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   761