ประกาศเสียงตามสาย TOA

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1061 301H The VP-1061(301H) power amplifier can be used for rack-mount application.  Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50
  จาก 19,800.00 บาท
  ราคา 19,800.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   750

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3360VA The VM-3360VA is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with audio
  จาก 87,190.00 บาท
  ราคา 87,190.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   792

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3360E The VM-3360E is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with the spe
  จาก 76,820.00 บาท
  ราคา 76,820.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   681

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3240VA The VM-3240VA is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with audio
  จาก 78,770.00 บาท
  ราคา 78,770.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   779

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3240E The VM-3240E is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with the spe
  จาก 67,680.00 บาท
  ราคา 67,680.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   507

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-2240 The VM-2240 is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with 4 audio i
  จาก 31,770.00 บาท
  ราคา 31,770.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   712

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-2120 The VM-2120 is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with 4 audio i
  จาก 28,970.00 บาท
  ราคา 28,970.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   847

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TZ-301 The TZ-301 Column Speaker employs multiple cone speakers arranged vertically on a single baffle board to provide wider horizontal directivity.
  จาก 22,000.00 บาท
  ราคา 22,000.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   833

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TZ-205 The TZ-205 Column Speaker employs multiple cone speakers arranged vertically on a single baffle board to provide wider horizontal directivity.
  จาก 3,680.00 บาท
  ราคา 3,680.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   671

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TS-903 The TS-903 is a designed microphone for exclusive use with the conference units of the Infrared Conference system. Ring type In-Use lamp locat
  จาก 2,730.00 บาท
  ราคา 2,730.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   651

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TS-774 The TS-774 is a designed microphone for exclusive use with the conference units of the TS-770 series Conference system. Ring type In-Use lamp
  จาก 3,940.00 บาท
  ราคา 3,940.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   631

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TS-773 The TS-773 is a designed microphone for exclusive use with the conference units of the TS-770 series Conference system. Ring type In-Use lamp
  จาก 2,980.00 บาท
  ราคา 2,980.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   646