สัญญาณกันขโมย

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : DAHUA
  ARD1231-W ราคา 1,700.- >Passive infrared detection, 12*12m, 90o, 22 zones>Two level (sensitivity)>1km transmit distance (open area)>Anti-pet ≤18kg>3
  จาก 1,700.00 บาท
  ราคา 1,700.00 บาท

   12 ม.ค. 2562

   1582

 • หมวดหมู่สินค้า : DAHUA
  ARD311-W  ราคา 1,450.- >Door/Window sensor, 25-40mm motion distance>1km transmit distance (open area)>3 years battery life>Tamper switch equipped>Scr
  จาก 1,450.00 บาท
  ราคา 1,450.00 บาท

   12 ม.ค. 2562

   1529

 • หมวดหมู่สินค้า : สัญญาณกันขโมย
  ARK20C-W ราคา  2,700.- >Max support 72 zones, support fire alarm, robbery alarm and medical emergency>20 keys and LCD screen support with backlight>1
  จาก 2,700.00 บาท
  ราคา 2,700.00 บาท

   08 ก.พ. 2562

   1457

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  PIR700 Ceiling-Mounted PIR Motion Detector ราคา 1,750.- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จาก 1,750.00 บาท
  ราคา 1,750.00 บาท

   24 ก.ย. 2563

   778

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  PIR800 Curtain PIR Motion Detector
  จาก 1,350.00 บาท
  ราคา 1,350.00 บาท

   24 ก.ย. 2563

   810

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  Pet Immune PIR Motion Detector (Two-Way)
  จาก 1,450.00 บาท
  ราคา 1,450.00 บาท

   24 ก.ย. 2563

   829

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  Long Distance PIR Motion Detector
  จาก 1,100.00 บาท
  ราคา 1,100.00 บาท

   24 ก.ย. 2563

   640

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  Outdoor Triple-Tech PIR Detector ราคา 7,000.- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จาก 7,000.00 บาท
  ราคา 7,000.00 บาท

   12 ม.ค. 2562

   613

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  Door/Window Contact (Two-Way) ราคา 700 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
  จาก 700.00 บาท
  ราคา 700.00 บาท

   12 ม.ค. 2562

   693

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  Long Distance Door/Window Contact ราคา 500.- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จาก 500.00 บาท
  ราคา 500.00 บาท

   12 ม.ค. 2562

   716

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  Iron Door/Window Contact ราคา 1,100.- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จาก 1,100.00 บาท
  ราคา 1,100.00 บาท

   12 ม.ค. 2562

   615

 • หมวดหมู่สินค้า : CHUANGO
  Shutter Door Sensor ราคา 1,100.- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จาก 1,100.00 บาท
  ราคา 1,100.00 บาท

   12 ม.ค. 2562

   718