HYT วิทยุสื่อสาร

เรียงตาม :
 • New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : HYT วิทยุสื่อสาร
  HYTERA PNC 370 เป็นวิทยุสื่อสาร ที่สามารใช้งานบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ PTT 3G / 4G / WIFI สามารถสื่อสารได้ทันทีแบบ Real time ครอบคลุมพื้นทีาได้ มา
  จาก 7,900.00 บาท
  ราคา 7,900.00 บาท

   08 มี.ค. 2562

   290

 • New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : HYT วิทยุสื่อสาร
  HYTERA วิทยุสื่อสาร 0.5W TF-418 สีแดง แพ็คคู่ ราคา 1,800..- ใช้งานได้ ถูกกฎหมาย ได้รับการยกเว้นใบอนุญาติพกพา
  จาก 1,800.00 บาท
  ราคา 1,800.00 บาท

   30 ส.ค. 2562

   730