แท็ก

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : PCI Telephone Recorder
  เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ ราคา 28,500.- สามารถบันทึกการสนทนาโทรศัพท์ได้ 8 เบอร์  แบบ PCI Telephone Recorder
  จาก 28,500.00 บาท
  ราคา 28,500.00 บาท

   15 ก.พ. 2562

   1496

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย ITC
  ไมโครโฟน ประกาศเสียง
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   22 มี.ค. 2562

   1345

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  INSERTION (connection & cutting) TOOL with sensor     500.- DROP WIRE Insertion Tool (grey color)    
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1147

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  WALL-Box Cabinet for 1x 3 pos. BMF    600.- WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF    660.- WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF  
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1191

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  OUTDOOR Steel Cabinet for 1x 6 pos. BMF   2,210.- OUTDOOR Steel Cabinet for 1x11 pos. BMF    2,345.- OUTDOOR Steel Cabinet for 2x11 pos.
  จาก 2,210.00 บาท
  ราคา 2,210.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1031

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  Back Mount Frame 1 Pos., deep 22 mm.     50.- Back Mount Frame 2 Pos., deep 22 mm.  72.- Back Mount Frame 3 Pos., deep 22 mm.
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1340

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  CROSS-CONNECT CABINET SIZE 3          500.- CROSS-CONNECT CABINET SIZE 6        615.-
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1874

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  ตัวกันฟ้า MAGAZINE 10 Pair load with 230 V-5A/5KA ARRESTER      350- TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair EMPTY    120.- 3 pole ARREST
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1309

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  TELEPHONE CONNECTION MODULE     125.- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE      
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1081

 • หมวดหมู่สินค้า : สายเคเบิ้ลสายสัญาณ
  คุณภาพสูงกว่าด้วยประสิทธิภาพสัญญาณเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ TIEV Telephone CABLE 2 CORE, 24 AWG (0.50mm.)   100 M./R
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   07 ก.พ. 2562

   1014

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  UHF Hand-held Wireless Microphone The WM-4220 Wireless Microphone employs an electret condenser microphone capsule and is suitable for speech applica
  จาก 6,260.00 บาท
  ราคา 6,260.00 บาท

   13 ธ.ค. 2561

   1280

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  RM-200X The RM-200X is a dedicated unit for the VX-2000 system, and permits emergency broadcast as well as general-purpose broadcast.  Specification
  จาก 19,240.00 บาท
  ราคา 19,240.00 บาท

   14 ธ.ค. 2561

   1205