แท็ก

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1010 Used in conjunction with the V-1069 data receiver, the VR-1010 remote microphone permits broadcast to up to 10 zones plus all-call control.
  จาก 28,030.00 บาท
  ราคา 28,030.00 บาท

   12 ก.พ. 2562

   762

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1005 Used in conjunction with the V-1000 series power amplifiers, the VR-1005 permits broadcast to up to 5 zones plus all-call control. Specifica
  จาก 22,940.00 บาท
  ราคา 22,940.00 บาท

   12 ก.พ. 2562

   725

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1001B The TOA Paging Microphone VR-1001B has a unidirectional dynamic microphone element and a press-to- talk switch. It is designed for use with
  จาก 6,100.00 บาท
  ราคา 6,100.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   734

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TS-903 The TS-903 is a designed microphone for exclusive use with the conference units of the Infrared Conference system. Ring type In-Use lamp locat
  จาก 2,730.00 บาท
  ราคา 2,730.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   666

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TS-774 The TS-774 is a designed microphone for exclusive use with the conference units of the TS-770 series Conference system. Ring type In-Use lamp
  จาก 3,940.00 บาท
  ราคา 3,940.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   652

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TS-773 The TS-773 is a designed microphone for exclusive use with the conference units of the TS-770 series Conference system. Ring type In-Use lamp
  จาก 2,980.00 บาท
  ราคา 2,980.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   665

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  RM-200SF The RM-200SF is a Fireman's Microphone of the matrix system. It is equipped with an Emergency key, permitting it to be used as a remote micr
  จาก 51,740.00 บาท
  ราคา 51,740.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   763

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  RM-200SA The RM-200SA is a remote microphone designed for the Matrix System. It is equipped with 13 function switches that can be used to select indi
  จาก 42,820.00 บาท
  ราคา 42,820.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   815

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  TOA RM-200M Remote Microphone ไมโครโฟน ตั้งโต๊ะ, ไมโครโฟน Desktop Microphone, Remote Microphone Zones 1-5 Specification  Power Requirement 24 V DC
  จาก 14,030.00 บาท
  ราคา 14,030.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   672

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  Power: DC24 V Quiescent current: 130 mA Output : 0 dB * 600 ? balanced Use microphone : Electret condenser cardioid type Speaker control : Emergen
  จาก 30,580.00 บาท
  ราคา 30,580.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   723

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  RM-1100 E REMOTE MICROPHONE 
  จาก 33,220.00 บาท
  ราคา 33,220.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   762

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  PM-660D Designed for paging calls and general announcements, the PM-660D desk-top microphone comes with a large talk switch and a lock lever for easy
  จาก 2,520.00 บาท
  ราคา 2,520.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   791